Bestuurlijke ontwikkeling - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuurlijke ontwikkeling

2000 - 2015

Anno 2000 bestaat het bestuur van V.V. Hoogeloon uit Geert-Jan Willems als voorzitter, Marc Beerens is de secretaris en Peter Wouters beheert de financiën. Daarnaast hebben Toon van Beers, Theo van den Broek, Corné Castelijns, Bert van Limpt, Peter Mollen en Piet Swaanen zitting in het bestuur.

In 2001 stopt Geert-Jan Willems als voorzitter. Peter Wouters gaat, naast het penningmeesterschap, als waarnemend voorzitter opereren en die zware combinatie kan Peter pas loslaten in 2005 als de voorzittershamer wordt overgenomen door Peter Vromans. Hij blijft dan penningmeester tot in 2010. In totaal heeft Peter Wouters in 2010 gedurende 12 jaren de penningen beheerd en daarnaast gedurende 4 jaren het voorzitterschap op zich genomen. Een prestatie die staat en die op 25 mei 2010 is bevestigd met het toekennen aan Peter Wouters van het predicaat Lid van verdienste!

Zoals gezegd wordt Peter Vromans in 2005 de voorzitter. In 2008 wordt hij weer opgevolgd door Jo van der Heijden die tot 2014 de preses blijft. Het secretariaat is bemand met achtereenvolgens Marc Beerens, Jan van Riet en Walter Kerkhofs en daarnaast hebben in de eerste 15 jaren van het nieuwe millennium gedurende langere tijd zitting in het bestuur (gehad): Toon van Beers (7 jaren), Corné Castelijns (6 jaren), Bert van Limpt (14 jaren), Wilco van Beers (6 jaren), Piet Swaanen (11 jaren), Peter Mollen (15 jaren), Theo van den Broek (7 jaren) en Frank Waterschoot (5 jaren).    

Invloed Jan van Lippen
Na eerst twee jaren zitting te hebben gehad in het jeugdbestuur, wordt "meester" Jan van Lippen, inwoner van Casteren, na zijn pensionering als leerkracht aan de Hoogeloonse basisschool, in 2008 gekozen in het bestuur. In zijn portefeuille is opgenomen de behartiging van de belangen van de Hoogeloonse voetbaljeugd.

Op basis van zijn ervaringen bij VV Casteren, zijn activiteiten binnen het Kempische jeugdvoetbal maar vooral ook door zijn bekendheid met de Hoogeloonse (school)jeugd, slaagt hij er in om met zijn enthousiasme onze vereniging een buitengewoon positieve impuls te geven. Op 14 april 2011 is de vereniging in diepe rouw als Jan van Lippen na een ernstige ziekte komt te overlijden. Wim de Laat neemt zijn plaats in het bestuur in.

Bestuurlijke krapte en verjonging
De periode 2007-2014 laat zich overigens gelden als een periode van bestuurlijke krapte en daarom reiken op de achtergrond, en buiten de orde van het bestuur, Piet Graat en oudgediende Piet Wouters het bestuur ter ondersteuning de helpende hand. In november 2012 wordt Dirk de Laat de nieuwe penningmeester met externe ondersteuning van Lizet van Rooij. In de personen van Kelly Ansems en Hein Wouters krijgen we in 2012 een verdere verjonging binnen het bestuur.
In de zomer van 2014 treedt Jo van der Heijden terug als voorzitter. Walter Kerkhofs stopt als secretaris. Wim de Laat wordt de nieuwe voorzitter, broer Dirk ruilt het penningmeesterschap voor het secretariaat en Kelly Ansems wordt de eerste vrouwelijke penningmeester van V.V. Hoogeloon.  

Anno 2015 noteren we de volgende samenstelling van het bestuur: Wim de Laat (voorzitter), Dirk de Laat (secretaris), Kelly Ansems (penningmeester), Ron Wouters, Wil Swaanen, Piet Mollen en Hein Wouters.
Voorafgaand aan de bestuursontwikkelingen in de zomer van 2014 deed het zittende bestuur in de najaarsledenvergadering van 2013 een beroep op enkele clubgetrouwen om het bestuur te ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Dit heeft geleid tot de instelling van de zogenaamde Klankbordgroep (KBG).


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu