In vogelvlucht - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

In vogelvlucht

2000 - 2015

In de eerste jaren van het nieuwe millennium is de basis gelegd voor het in 2005 door het vaandelteam behaalde kampioenschap met promotie naar de vierde klasse. Het verblijf op dit niveau is, behoudens een miraculeuze ontsnapping aan degradatie in juni 2011, tot op heden met overtuiging voortgezet. Enkele trouwe supporters vertellen hoe zij het voetballen beleven. In 2006 is ons vrouwenteam opnieuw van start gegaan.
In deze periode wordt een beleidsplan opgesteld om de continuïteit en de kwaliteit van het jeugdvoetbal te borgen en versterken. Scholing van het jeugdkader krijgt steeds meer aandacht evenals de discussie over waarden en normen. Als eerbetoon aan de in 2011 overleden jeugdvoorzitter Jan van Lippen werd zijn naam verbonden aan het jaarlijks door onze vereniging georganiseerde "E-toernooi op grote velden".

Binnen de vereniging wordt werk gemaakt van een veilig sportklimaat ("De gouden zeven"). Het aloude clubblad is ingewisseld voor de verenigingswebsite en het gebruik van sociale media. Na een aantal jaren van "bestuurlijke krapte" fungeert inmiddels weer een volledig bemenst en verjongd bestuur. Vijf ereleden vervullen een klankbordfunctie.
In 2003 wordt de gebouwenaccommodatie uitgebreid en in 2013 worden, na sloop van de oude kleedlokalen, zes nieuwe kleedlokalen gerealiseerd. Na een aanvullende interne verbouwing staat de club weer een functionele en moderne accommodatie ter beschikking. Met nog enkele buitenvoorzieningen heeft de herinrichting van het sportpark zijn beslag gekregen.
Inkomsten uit sponsoring, de Club van Honderd en niet te vergeten de kantine vormen een belangrijk onderdeel van het huishoudboekje van de vereniging. Financiële waakzaamheid blijft evenwel geboden om de club "gezond" te houden.

De voorzitter en de jeugdvoorzitter kijken vooruit naar 2020 en zien goede kansen voor een springlevende voetbalvereniging Hoogeloon.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu