Jeugdvoetbal (deel 1) - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jeugdvoetbal (deel 1)

1940 -1980

Doorstart midden jaren zestig
De eerste verwijzing naar het jeugdvoetbal bij onze vereniging dateert van eind jaren veertig. In die tijd had de club een A- en B-jeugd. In de jaren daarna was er nauwelijks sprake van groei. In 1954 werd in ons dorp zelfs een bericht verspreid om jongens aan te sporen bij de voetbalclub te komen, omdat anders geen jeugdelftallen meer op de been gebracht konden worden.
Pas midden jaren zestig is het jeugdvoetbal goed van de grond gekomen. Zoals in vele verenigingen was juniorenvoetbal in die tijd voor de "groten" een blok aan het voetbalbeen: "ze waren er, maar verder.....". Als de dag van gisteren kan huidig erelid Wim Wouters zich  de vergadering op de Heikant nog herinneren, waar het toenmalige bestuur zijn "juniorenbeleid" kenbaar maakte door het overhandigen van een grijs geldkistje met daarin 400 gulden. Deze handeling ging gepaard met de mededeling: "ga jij de jeugd maar doen, maar... jullie moeten verder wel zelf in jullie financiële middelen voorzien".

Het eerste jeugdbestuur
Een jeugdbestuur van beperkte omvang werd gevormd bestaande uit Wim Wouters, Jac. Lemmens en Jos Beerens. Dit was dé aanzet voor een actief jeugdvoetbal in Hoogeloon. De zaak draaiende houden en zorgen voor een goede organisatie waren toen de eerst opkomende gedachten en uit te voeren daden. Er werden allerlei acties op touw gezet om geld in het laadje te krijgen, zoals oud papier ophalen, glazen en pennen verkopen en het houden van loterijen.
Er werd in die tijd met drie tot vier elftallen getraind en wedstrijden gespeeld. Door jeugdbestuur, leiders en trainers is vanaf dat eerste moment een weg ingeslagen van "samen de schouders eronder" en met veel inzet en enthousiasme zorgen voor een goede sportbeleving bij de jeugdvoetballers van onze vereniging. Het aantal jeugdelftallen groeide met deze aanpak gestaag door tot dertien elftallen.

Het jaarlijkse jeugdkamp
Het jeugdbestuur zag al snel in, dat er naast het voetbal nog andere activiteiten georganiseerd moesten worden om de leden bij de club te houden. Zo werd in 1967 voor het eerst een jeugdkamp gehouden, naar later bleek een jaarlijks terugkerende activiteit. De "romantische" toestanden, gepaard gaande met veel improvisatie, op en rond de boerderijen in Overloon, Helvoirt en Someren-Heide hebben veel gedenkwaardige belevenissen opgeleverd. Van de boerderijen werd overgeschakeld naar jeugdaccommodatie Pius X in Liempde, met sporthal, speelvelden en grote ruimtes een ideale plek voor een geslaagde "sport"-vakantie. Liempde is dan ook een zekerheid gebleven.

Voor de wat "ouderen" heeft een aantal jaren een dubbele uitwisseling met de Duitse vereniging Vossheide op het programma gestaan. Ook deze internationale "Begegnungen" hebben veel plezier en nieuwe ervaringen opgeleverd. Deze uitwisseling is nog enkele jaren opgevolgd door een A-B kamp rond de Paasdagen in Liempde. Er is uniek beeldmateriaal bewaard gebleven en zichtbaar onder de tab "Jeugdkamp jaren 70".

Aanpak jeugdtrainingen
In de jaren zeventig werden er door verschillende jeugdteams kampioenschappen behaald. Bijzonder om te vermelden is, dat ons A-elftal midden jaren zeventig is uitgekomen in de Kempische Hoofdklasse. Het talentrijke team draaide goed mee in de top van deze klasse en wist zelfs de bekercompetitie te winnen.  
In die tijd werd ook een bescheiden begin gemaakt met een programma voor de jeugdtrainingen. Voor elke leeftijdsfase werden de kenmerkende elementen voor de trainingen benoemd. Vanuit deze hoofdlijnen werden volgens een vast stramien de trainingen opgebouwd. In de trainingen werd verder ingespeeld op de aangegeven verbeterpunten in de wedstrijdrapporten van de jeugdleiders. Als logische vervolgstap werd voor de standaardelftallen A, B, C en D een gediplomeerde jeugdtrainer aangesteld, zodat het niveau naar een hoger plan kon worden getild.

De toename en intensivering van de activiteiten maakte uitbreiding van het jeugdbestuur noodzakelijk. In 1980 bestond dit bestuur uit Wim Beerens, Jos Bolte, Kees de Laat, Kees Mollen, Piet Swaanen, Hein Waterschoot, Trudo Waterschoot en Wim Wouters (voorzitter).  


naar boven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu