Verenigingsklimaat en ledenbestand - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verenigingsklimaat en ledenbestand

2000 - 2015

Nog altijd mag de vereniging trots zijn op het winnen van de Fair Play Cup van de KNVB, afdeling Noord-Brabant, in 1985. Nadien is er om het voetbal, om sportiviteit, om fair play en om respect veel ontwikkeling en verruwing geweest. Als we de periode 2000-2015 beschouwen moeten we vaststellen, dat in deze periode steeds vaker in de media berichten opduiken over molestaties en vechtpartijen bij voetbalwedstrijden en wedstrijden die noodgedwongen moeten worden gestaakt omdat partijen over en weer met elkaar slaags raken.

Ook bij onze eigen vereniging constateren we een zekere mate van verdere verruwing en in de jaren 2000 tot 2004 scoren we bovengemiddeld slecht waar het gaat om het aantal tuchtzaken. Richard van den Nieuwenhuizen, grensrechter van SC Buitenboys B3, die in december 2012 na een jeugdwedstrijd zwaar werd mishandeld door enkele spelers van de tegenstander, en aan de gevolgen daarvan overleed, is in 2015 alweer bijna vergeten. In het overgrote deel van de gevallen is het gelukkig nog prima toeven langs de velden maar ook bij V.V. Hoogeloon is waakzaamheid geboden!! Minder klappen, meer applaus en meer RESPECT.........

Commissie Veilig Sport Klimaat
Vanuit die gedachte is in november 2014 bij V.V. Hoogeloon de commissie Veilig Sport Klimaat gelanceerd. Een uitvloeisel van het eerder opgestelde “Waarden en Normen” beleid en het document “Doe Normaal”, zoals dat document in de algemene ledenvergadering is bekrachtigd en zoals die spelregels ook met de ouders van de jeugdleden zijn  gecommuniceerd.
Met RESPECT benoemen we de namen van de commissieleden: Ine Boerboom-Rogmans, Kees en Wim de Laat, Harrie Nouwens en Wil Swaanen. De taakstelling van de commissie laat zich als volgt beschrijven:

  • het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, waarin met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en waarin hij zijn sport op correcte wijze beoefent;

  • het bewaken van de in de algemene ledenvergadering vastgestelde gedragsregels (de “Doe Normaal” regels zoals per 1 januari 2014 officieel geldend verklaard);

  • het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, toepassen hoor- en wederhoor, strafoplegging etc.);

  • het bewaken en uitvoeren van het jaarplan Veilig Sport Klimaat.

Het voornemen van de club om een soort van spelerscontract op te maken bij de aanmelding van nieuwe leden, waarin concreet rechten en plichten worden benoemd, ook in relatie naar de ouders van jeugdleden, beoogt verder bij te dragen aan het realiseren van een goed voetbalklimaat.

Bij V.V. Hoogeloon gelden de volgende basisregels, kort gezegd
DE GOUDEN ZEVEN:
“BIJ ONZE CLUB.....
1. Geven we het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld
2. Spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag
3. Accepteren we beslissingen van de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter
4. Zijn we zuinig op velden en materialen
5. Genieten we van elkaars acties en accepteren we elkaars fouten
6. Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers
7. Veroorzaken we geen overlast op het sportcomplex of daarbuiten.”


Ledenbestand
262 leden staan bij de aftrap van het seizoen 2000-2001 op de ledenlijst genoteerd. Het gaat om 102 jeugdleden en 160 seniorenleden. Langs de weg van geleidelijkheid passeren we in 2003-2004 het aantal van 300 leden. Daarna zien we een stevige doorgroei, ingegeven door het aantreden van jeugdvoorzitter Jan van Lippen en de ''doorstart'' van het vrouwenvoetbal waarin ook veel jeugdige dames hun sportieve ambities etaleren. In 2008-2009 bereiken we het hoogste aantal leden (416!) en zet zich een kentering in, die in 2015 resulteert in een ledenaantal van 357. Voor de nabije toekomst moet de club rekening houden met een verdere terugloop van het aantal leden, zoveel is duidelijk als we kijken naar de leerlingenaantallen van de Hoogeloonse basisschool.
Overzicht ontwikkeling ledenbestand

Voor de telling van het aantal senioren en vrouwen is uitgegaan van een vermelde leeftijdsgrens die op 1 januari van het jaar, waarin het seizoen startte, gold. Hierdoor kunnen de aantallen per categorie enigszins afwijken t.o.v. voorgaande jaarverslagen.    


Aanvang seizoen

Jeugd

Senioren 18+

Vrouwen 15+

Totaal

2000-2001

102

160

262

2001-2002

110

162

272

2002-2003

107

160

267

2003-2004

116

182

2

300

2004-2005

128

200

2

330

2005-2006

159

209

3

371

2006-2007

151

202

3

356

2007-2008

186

204

3

393

2008-2009

189

216

11

416

2009-2010

173

219

12

404

2010-2011

177

222

10

409

2011-2012

163

228

18

409

2012-2013

147

180

18

345

2013-2014

150

189

21

360

2014-2015

149

188

20

357

Naar boven.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu