Accommodatie - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Accommodatie

2000 - 2015

Gebouwenaccommodatie
Nadat op 1 januari 1997 de oude gemeenten Hoogeloon c.a. en Bladel en Netersel waren opgegaan in de nieuwe gemeente Bladel, voerde de gemeente vanaf 1999-2000 een harmonisering door in het gemeentelijke sportbeleid. Met name waar het gaat om niet direct voetbalgerelateerde zaken als kantine, keuken en bestuurskamer, krijgt de vereniging een meer eigen en zwaardere verantwoordelijkheid te dragen. En uiteraard heeft dit gevolgen voor de begroting en wel zodanig dat op 25 mei 2000 in de ledenvergadering moet worden besloten om de contributie voor actieve leden te verhogen van 150,00 naar 175,00  gulden per seizoen.
In de jaren daarna ontstaat de behoefte aan een verdere modernisering van de gebouwenaccommodatie en kan in het seizoen 2004-2005 een lang gewenste verbetering van de trainingsmogelijkheden worden gerealiseerd door het "achterste veld" te voorzien van een lichtinstallatie.

Overige voorzieningen
Piet en Barry Graat en Jos Lamers zijn de leden van een bijzonder actieve sponsorcommissie, die in februari 2008 met financiële steun van Aannemer Van Beers Hoogeloon B.V. een elektronisch scorebord nabij het hoofdveld realiseren. Rinus Peeters Verzekeringen (hoofdsponsor van de selectie van 1997 tot 2013) geeft in 2013 de aanzet om dit bord te moderniseren en om te bouwen naar een digitale tijdsaanduiding.   

Vanwege de inmiddels gerealiseerde accommodaties van de buurverenigingen korfbalvereniging Klimroos en handboogvereniging Rozenjacht recht door zee, de gezamenlijke behoefte aan meer parkeergelegenheid maar vooral ook uit oogpunt van verkeersveiligheid, wordt in 2009 de ingang van sportpark "de Roetwijer" verplaatst van de Dominepad naar Landrop. In die situatie deelt onze vereniging het parkeerterrein met de buurverenigingen.
Met het plaatsen van een nieuw en meer eigentijds entreeloket ("intreehôkske" van Jan van Ampting!) wordt deze herinrichting van de accommodatie verder gecompleteerd. In samenspraak met de gemeente Bladel en de twee andere belanghebbende verenigingen wordt in februari 2012, ter afronding en verfraaiing, bij de ingang van sportpark "de Roetwijer" nog een verlichte entreezuil geplaatst.Nieuwbouw kleedlokalen
Inmiddels is het bestuur in overleg met de gemeente getreden om te komen tot het renoveren en uitbreiden, dan wel vernieuwen van de kleedlokalen. Die behoefte wordt gevoed door de aanwezigheid van een permanent natte muur aan de achterzijde van de accommodatie, het aantal beschikbare teams en niet te vergeten het vrouwenvoetbal dat zich aan de hand van John Croese inmiddels sterk heeft doen gelden. En ook hier is de financiële paragraaf een voorlopig struikelblok. In 2012-2013 is met medewerking van de gemeente het nieuwbouwproject tot uitvoering gebracht.

Naar boven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu