Voorwoord - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwoord

Met het 75-jarig jubileum in het vooruitzicht werd in de jubileumcommissie uitgesproken, dat een "update" van onze verenigingsgeschiedenis bij de viering van deze mijlpaal niet mocht ontbreken. V.V. Hoogeloon is immers een club die, geworteld in onze dorpsgemeenschap, velen een actieve en passieve vrijetijdsbesteding biedt.
De redactie heeft een getrouw beeld van de clubhistorie willen optekenen zonder de pretentie te hebben volledig te zijn. Belangrijke feiten en gebeurtenissen worden vermeld, interessante informatie wordt gedeeld en leuke verhalen en anekdotes worden verteld.

Het op een aantrekkelijke manier brengen van informatie is steeds belangrijker geworden. Er heeft een omslag plaatsgevonden, waarbij beelden teksten zijn gaan versterken. Voor de weergave van onze clubgeschiedenis is daarom gekozen voor een digitale vormgeving. Op een speciale jubileumsite heeft de historie een prominente plaats gekregen.
Deze "switch" past goed in het huidige tijdsbeeld, maar is ook uit kostenoverwegingen een aantrekkelijk alternatief. Teksten zijn ruimschoots aangevuld met foto’s en videobeelden en aan de gebruiksvriendelijkheid is extra aandacht besteed.
De digitale omgeving maakt eenvoudig interactie mogelijk. De redactie nodigt de lezer graag uit gebruik te maken van het contactformulier en te reageren op onjuistheden en gemiste kansen. Ook kunnen aansprekende foto’s en videobeelden worden ingestuurd. Op deze wijze zorgen we met elkaar voor een "levende" geschiedenis.

Om het overzichtelijk te houden is de historie van onze vereniging ondergebracht in drie perioden. De wetenswaardigheden over onze jeugdafdeling zijn in vier delen in deze historie vervlochten.
Voor de oudste geschiedschrijving is dankbaar gebruik gemaakt van eerdere jubileumuitgaven, waarbij materiaal is herschikt en teksten zijn herschreven. Het accent ligt op de meest recente periode, die aan de hand van jaarverslagen van de club en op basis van mondelinge overlevering is beschreven.
Elke periode wordt afgesloten met een bijdrage geschreven door personen, die een bijzondere band met of functie binnen de club hebben.

De redactie heeft met veel energie aan deze geschiedschrijving gewerkt en is er trots op het resultaat nu te kunnen presenteren.
Wij bedanken Marc Beerens, die de jubileumsite heeft ontworpen en zorg droeg voor de opmaak en Frederique van der Elzen, die waardevolle adviezen heeft gegeven voor een aantrekkelijke digitale presentatie. Verder bedanken we iedereen, die foto’s, videobeelden en ander materiaal heeft aangeleverd.

Wij hebben een mooi jubileumjaar met bijzondere activiteiten voor de boeg en kijken met vertrouwen uit naar de komende 25 jaar richting het 100-jarig jubileum.
Wij wensen iedereen veel lees- en kijkplezier!

Hoogeloon, augustus 2015

De redactie:
Wim Beerens, Wim Claassen, Kees de Laat en Piet Zandbergen

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu