Terugblik erevoorzitter Rinus Peeters - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Terugblik erevoorzitter Rinus Peeters

1980 - 2000

Toen mij als erevoorzitter van de vereniging werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan het digitale jubileumboek van V.V. Hoogeloon gingen mijn gedachten uiteraard terug naar de periode, waarin ik de voorzittershamer mocht hanteren: van 1978 tot 1994.

Nadat onder voorzitterschap van Piet Wouters aan het einde van het seizoen 1977-1978 het kampioenschap werd behaald en promotie naar de vierde klasse KNVB een feit was, werd ik, zonder ooit zelf gevoetbald te hebben, in de zomer van 1978 voorzitter van de vereniging. Voetbal had wel langer mijn belangstelling mede doordat ik getrouwd ben met Maria Mollen, telg uit een van de meest beroemde voetbalfamilies van Hoogeloon waarvan ook de broers Kees en Henk Mollen deel uitmaken.

Turbulente start
Nog maar amper aangetreden werd de vereniging geconfronteerd met een allesverwoestende brand van de kleedaccommodatie en kantine in december 1978. Dankzij de medewerking van destijds de firma Meulenbroeks werd tijdens een ijzige winter in no time een noodaccommodatie geplaatst. Met de enorme inzet van vele vrijwilligers (ruim 2000 uren!) konden we op 7 december 1979 een splinternieuwe accommodatie in gebruik nemen en ons opmaken voor de viering van het 40-jarig jubileum.

Jubileum
Op grootse wijze werd in 1980 het 40-jarig jubileum gevierd in de hal van houthandel Gooskens. Een groot aantal leden hielp mee om een feest te organiseren voor alle geledingen binnen Hoogeloon. Het 40-jarig jubileum van onze vereniging werd op die wijze een groot dorpsfeest voor jong en oud. Over de grote feestavond voor de leden en oud-leden werd nog lang nagepraat. Achteraf gezien was het kostenplaatje van deze jubileumviering behoorlijk ruim, zodat de vereniging daarna enkele moeilijke financiële jaren heeft gehad.

Sponsoring
Na de viering van het jubileum werd op alle mogelijke manieren geprobeerd om de vereniging weer financieel gezond te maken. Een van die mogelijkheden was het invoeren van shirtreclame. Onze vereniging was een van de eersten, die er in slaagde met medewerking van een aantal voetbalminnende bedrijven om voor alle senioren (9 elftallen plus een dameselftal) in één integrale actie de shirtreclame te bewerkstelligen.
Daarnaast werden ook andere bronnen van inkomsten aangeboord, zoals het organiseren van veilingen in tweedehands goederen en auto/modeshows. Kortom de jaren 80 stonden naast het sportieve voetbalgebeuren voor een groot deel in het teken van het gezond maken van de vereniging op financieel en organisatorisch gebied.  

Sportief hoogtepunt maar ook aangrijpende dieptepunten
Na de promotie in 1978 moest het vaandelteam in het seizoen 1982/1983 helaas weer een stapje terug doen en degradeerde naar de eerste klasse 107 afd. Brabant. Echter na een afwezigheid van slechts één seizoen werd op de laatste speeldag van het seizoen 1983/1984 in Maarheeze het kampioenschap en promotie naar de vierde klasse behaald met als opmerkelijk feit, dat Hoogeloon pas op de laatste speeldag voor het eerst lijstaanvoerder werd. Aan het eind van het seizoen 1984/1985 mocht onze vereniging in Den Bosch de Fair Play Cup van de KNVB in ontvangst nemen. Ook dat was destijds een sportieve prestatie van formaat!!
Helaas waren er begin jaren 80 ook dieptepunten. Bij noodlottige ongevallen kwamen seniorenlid  Dirk van Gerwen (nov 1981) en jeugdlid Frank van der Heijden (nov 1983) om het leven. Tevens  moesten we op 1 augustus 1983 veel te vroeg afscheid nemen van bestuurslid Sjaak Lemmens, een verenigingsman in hart en nieren.

Bestuurlijk
Met een bestuursuitbreiding naar negen bestuursleden voor de senioren en daarnaast een zeer actief bestuur voor de steeds groeiende jeugdafdeling, kende de vereniging in de jaren 80 op sportief gebied de gebruikelijke ups en downs. Bestuurlijk waren er in de jaren 80 weinig wisselingen, waardoor er een stabiele organisatie stond.  Sportief gezien waren er kampioenschappen, promoties en degradaties, maar de vereniging was sterk genoeg om hiermee om te gaan en zo konden we ons gaan opmaken voor het Gouden jubileum in 1990.

Gouden jubileum 1990
Geleerd van het (te) ruime kostenplaatje van het 40-jarig jubileum werd het gouden jubileum wat meer bescheiden, maar wel op gepaste wijze gevierd.  De sportieve festiviteiten vonden voor de eigen leden plaats op het sportpark. Het eerste echte NACHT VAN LOON-toernooi werd een van de hoogtepunten dankzij de sportieve medewerking van het hele Hoogeloonse verenigingsleven. De officiële feestelijkheden werden gehouden in een van de hallen van de firma Meulenbroeks. Tijdens de feestelijke receptie  werden drie bestuursleden te weten Piet Wouters, Piet van Steensel en Jos Beerens verrast met de KNVB Bondsspeld voor hun verdiensten.

Ledenbetrokkenheid
Vanwege een zich steeds verder terugtrekkende overheid en de veranderende maatschappij
(individualisering) werd het gaandeweg moeilijker om de leden steeds opnieuw gemotiveerd te krijgen voor het leveren van een bijdrage aan clubbelangen, maar desondanks kon de jeugdafdeling altijd blijven terugvallen op de bereidheid van leden voor het trainen en begeleiden van jeugdelftallen. Met het instellen van werkgroepen mogen we gerust stellen dat ook anno 2015 de meerderheid van de leden nog steeds bereid is om daar waar nodig de helpende hand te bieden, waarbij ik dan met name denk aan de eerdere uitbreidingen van de kantine en de recente bouw van een nieuwe kleedaccommodatie. Ook het enthousiasme, waarmee diverse activiteiten vanuit en door de leden worden georganiseerd, staat borg voor een hoge mate van ledenbetrokkenheid.

Wens
Bij mijn afscheid als voorzitter in oktober 1994 heeft de ledenvergadering mij benoemd tot erevoorzitter van de vereniging. Mijn grootste wens was toen "dat het de vereniging goed blijft gaan". Vanaf 1995 heb ik de vereniging steeds (letterlijk langs de zijlijn) gevolgd. Eind 2013 heeft de vereniging een klankbordgroep ingesteld, waarvan ik samen met vier andere oud-gedienden deel mag uitmaken. Wij proberen op verzoek van het bestuur projectmatig mee te denken en te werken aan het optimaliseren van het hele verenigingsgebeuren.
Dit is een doorlopend proces, waarmee ik hoop "onze'' vereniging nog jaren van dienst te mogen zijn en als zodanig bij te dragen aan mijn toen uitgesproken wens!

Felicitatie
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om het bestuur en de leden van de vereniging, inclusief alle vrijwilligers, van harte te feliciteren met dit 75-jarig jubileum. Ik hoop van harte, dat alle georganiseerde en nog te organiseren festiviteiten mogen slagen en dat eenieder na het jubileumjaar hierop met mooie herinneringen kan terugkijken.  
Als we met z’n allen daarin slagen, dan kan Voetbalvereniging Hoogeloon met vertrouwen vooruit kijken naar de volgende 25 jaren!

Rinus Peeters, erevoorzitter

naar boven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu