Jeugd- en seniorenvoorzitter kijken vooruit - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jeugd- en seniorenvoorzitter kijken vooruit

2000 - 2015

V.V. Hoogeloon 1940 – 2015 – 2020?
Op donderdag 15 augustus 1940 zag onze club V.V. Hoogeloon het levenslicht. Op deze datum werd onze club opgericht. Geen wereldnieuws natuurlijk, want drie maanden daarvoor hadden Duitse vliegtuigen Rotterdam en andere steden plat gebombardeerd en was de slag om Nederland verloren. Hierna keerden bijna alle Hoogeloonse strijdkrachten op het oude honk terug en werd ondanks deze roerige tijden op 15 augustus 1940 in een algemene ledenvergadering in het nieuwe clublokaal "De Ster" van de familie Roosen de nieuwe voetbalvereniging van Hoogeloon opgericht.
Het voetbalveld kwam te liggen aan het Kapelleke, de shirts waren groen met zwarte kraag en zwarte manchetten. Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Hoogeloon was een feit. Na een statutenwijziging op 25 februari 1981 verdween de R.K. uit de verenigingsnaam, waardoor de huidige benaming V.V. Hoogeloon overbleef.
Door de redactie is ons gevraagd om een artikel aan te leveren over de toekomst van onze club. Als we zien welke veranderingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen 75 jaar en in welke snelheid dit gebeurt, dan is het lastig om vijf jaar en laat staan langer vooruit te kijken. Toch zullen we als bestuurders van onze club rekening moeten houden met veranderende omstandigheden.

Algemeen beeld
In 2013 publiceerden NOC*NSF en het Sociaal en Cultureel Planbureau een ledentallenrapportage met de titel "Verenigd in verandering". Deze rapportage laat zien dat de Nederlander zich graag verenigt in de sport. Sinds 2003 steeg het aantal verenigingssporters met 6,5%. Dat is bijna twee keer hoger dan de bevolkingsgroei in die periode (+3,5%).
Ondanks het toenemend aandeel lidmaatschappen daalde het aantal verenigingen in dezelfde periode met 3.597. Jaarlijks verdwijnen dus gemiddeld bijna 360 sportverenigingen. De hippische sport (-1.021) en voetbal (-600) zagen het laatste decennium de meeste verenigingen verdwijnen. Opvallend is dat beide bonden tegelijkertijd wel een ledengroei noteerden van respectievelijk 46% en 16%. Het kan niet anders zijn dat door samenwerking en fusies tussen verenigingen (schaalvergroting) het aantal dus is verminderd, terwijl dit dan vervolgens wel een groei in het ledental laat zien. Uit bovenstaand onderzoek bleek tevens dat het gemiddeld aantal leden bij voetbalclubs 384 leden bedraagt. Het aantal leden van onze club bedraagt momenteel 357.  
Als we ons focussen op onze eigen club dan zien we voor de toekomst een beeld waarin we nauwelijks in ledenaantallen zullen groeien. De leerlingenaantallen van onze basisschool zullen de komende jaren behoorlijk gaan teruglopen. Komt het bestaansrecht voor onze club dan niet in gevaar?

Vernieuwing
Tijden veranderen. De samenleving verandert en daarmee ook veranderen voetballers en hun wensen. Dus de vraag is of wij als kleine club hierin mee kunnen en willen veranderen. Om clubs hierbij te helpen heeft de KNVB voor uiteenlopende doelgroepen een speciaal voetbalaanbod ontwikkeld, met als uiteindelijk doel: steeds meer mensen binden aan voetbal. Van jong tot oud, voor een leven lang voetbal. Twee voorbeelden hiervan zijn:

Welpenvoetbal
Voor wie? Jongens en meisjes van 5 en 6 jaar: de allerkleinste leden van de voetbalfamilie. Broertjes, zusjes of kinderen van huidige leden, maar ook kinderen uit gezinnen die (nog) geen binding met onze vereniging hebben. Onze club heeft twee jaar geleden samen met de KNVB dit onderwerp opgepikt. Hierbij is een coördinator aangesteld die binnen onze club verantwoordelijk is voor deze jongste clubleden. Hoe gaan we om met deze leeftijdscategorie, welke trainingsvormen passen hierbij en hoe maken we deze kinderen enthousiast voor het voetbal bij onze club? Deze aanpak heeft geresulteerd in een behoorlijke aanwas van nieuwe jeugdige mini-leden. Om onze jeugdleiders en -trainers op te leiden en mede te begeleiden, zijn we op het moment dat we dit artikel schrijven in contact met een mogelijke jeugdcoördinator. Ook dit is voor onze jeugdafdeling een belangrijke beleidskeuze om de continuïteit, maar ook de kwaliteit van onze jeugdafdeling te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

7 x 7  35/45+ voetbal
Dit is met name bedoeld voor leden en niet-leden die minimaal 35 of 45 jaar oud zijn. Spelers die graag voetballen met en tegen leeftijdgenoten. Voetballiefhebbers die niet een heel seizoen willen vastzitten aan wekelijkse competitieverplichtingen en/of spelers die vanwege hun fysieke gesteldheid liever niet meer op een heel veld voetballen. Kortom, spelers binnen onze club die het reguliere competitievoetbal niet meer zien zitten, kunnen dankzij 7 x 7 voetbal met plezier hun favoriete sport blijven beoefenen. Of hier belangstelling voor is, zullen we zeker de komende tijd gaan inventariseren.

Deze voorbeelden geven aan dat de KNVB ook meedenkt in de toekomst en hoe we met vernieuwingen ons ledenaantal toch op peil kunnen houden of kunnen laten groeien. Als club hebben we natuurlijk ook mogelijkheden om hierop in te spelen. Zo is er bij de jeugdafdeling een samenwerking met andere kleinere verenigingen in de Kempen opgestart. Doel hierbij was om talenten van een bepaalde leeftijdsgroep met elkaar te laten trainen om hier beter van te worden. Maar ook proberen we onze (jeugd)leden een programma voor te schotelen, waarbij het gevoel ontstaat dat onze club iets extra’s doet voor haar leden. Voorbeelden hiervan zijn de Wim Wouters-penaltybokaal, de zeskamp tijdens de clubdag, het kooivoetbal tijdens de herfstvakantie, het winterprogramma en natuurlijk het jeugdkamp.
We moeten echter de ogen ook niet sluiten voor andere oplossingen om onze club gezond te houden. Zo zijn er ook vormen van samenwerking te bedenken op het gebied van veld- en gebouwenbeheer en op het terrein van opleidingen t.b.v. het jeugdvoetbal. Kortom, voetbalvereniging Hoogeloon is en moet een actieve vereniging zijn en blijven voor de toekomst.
Ook al hebben we de leeftijd bereikt van 75 jaren, we voelen ons nog steeds jong en sportief.
We gaan ervoor!!

Wim de Laat, voorzitter      Wil Swaanen, jeugdvoorzitter


Naar boven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu