Het maatschappelijke tijdsbeeld - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het maatschappelijke tijdsbeeld

2000 - 2015

Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, noemt het eerste decennium van de 21 ste eeuw "rare jaren".  Raar, omdat die eerste tien jaar anders zijn verlopen dan menigeen had gedacht. Nederland was met zijn poldermodel heel even het bewijs dat welvaart en welzijn voor bijna de gehele bevolking mogelijk was. Het einde van de geschiedenis als een eindeloze reeks van conflicten en oorlogen leek nabij en Nederland was nu echt bijna af.

De euro als symbool van de eenheid van Europa werd in 2002 enthousiast begroet, maar werd naderhand door velen als een verkapte prijsverhoging ervaren. En ook de Europese Unie ervoer later de scepsis onder de Nederlandse bevolking toen die in 2005 in een referendum de Europese Grondwet afwees.

Bij de jaarwisseling van 1999 op 2000 waren we bang voor de millenniumbug, maar verder leek er weinig te vrezen. Hoe anders is het gegaan: de millenniumbug bleef uit maar in die tien jaar kreeg Nederland wel te maken met twee recessies, twee politieke moorden, vijf kabinetten en de nodige ontevredenheid en ongenoegen onder de bevolking.

Niet-westerse invloeden
We ervaren in de eerste 15 jaren van het nieuwe millennium de instroom van niet-westerse migranten en de daarmee gepaard gaande zichtbaarheid van de islamitische cultuur in de samenleving.  Principes van solidariteit, gematigdheid en verantwoordelijkheid raken verloren in een samenleving waarin individualisme de toon zet. In 2000 hadden we het economisch beste jaar uit onze geschiedenis. Nog nooit hadden zoveel mensen werk en als in 2008 de kredietcrisis niet was uitgebroken, zou het overschot op de rijksbegroting nog nooit zo hoog zijn geweest.

In het licht van nog dagelijks omvallende bedrijven moeten we anno 2015 helaas vaststellen, dat deze crisis nog altijd niet is uitgewoed....of is er gewoon sprake van een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe waarheid en heeft de globalisering ons allemaal in een hogere versnelling gezet?

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu